Det pratas mycket i kristenheten idag om att vara relevant. Det går knappt en dag utan att detta ord dyker upp, i predikningar, kristna böcker, bloggar, samtal etc. Debatten drogs igång på allvar av Bill Hybels under 70-talet men är nu ”mainstream” i allt som sägs och görs inom kristenheten (i Väst). Eftersom Bibeln inte talar om att vara relevant (jag hittade det inte i någon översättning, varken svensk eller engelsk) så slog jag upp ordet i ordboken (tyda.se och dictionary.com) för att förstå dess sanna innebörd. Att vara relevant betyder att vara ändamålsenligt, att fungera i enlighet med ens syfte, att vara lämplig. Så om vi ska ta ett samtal om att vara relevant så måste vi först ställa oss frågan: Vad är syftet och ändamålet med att vara en kristen eller med församlingen? Detta i sin tur kommer att avgöra synen på vad det innebär att vara relevant. Och här tror jag Bibeln och inte teologer eller pastorer har rätten att bestämma ändamål och syfte med församlingen. Eftersom många församlingar verkar endast ha som syfte och ändamål att samla mycket folk (s.k. numerär tillväxt) eller att bli omtyckt av icke-kristna så blir resultatet att samtliga ändringar i form, teologi och innehåll som lyckas dra mer folk gör församlingen mer relevant. Det kan bli bisarra utslag av detta, som församlingar som serverar gratis öl till mötesbesökare, har modevisningar med vackra modeller på söndgarna eller gör om lovsång/tillbedjan till en rock n´roll konsert med massa uppträdanden etc. Bara fantasin sätter gränser för hur man kan vara ”relevant”.

En annan betydelse och definition av ordet relevant är följande: Att anpass sig och foga sig efter. Ordet anpassa hittar vi några platser i Guds ord, bland annat i Rom 12:2 där det står att vi inte ska anpassa oss efter den här världen. I engelskan används ordet ”conform”. Det dyker upp i Rom 8:29 i den engelska Bibeln (NKJV) och översätts med ”formas” i Folkbibeln. Det står att Gud har förutbestämt oss att formas (anpassas) efter Hans Sons bild (Jesus). Med andra ord ska vi anpassa oss till Jesus. Jag tror att varje person som kallar sig kristen antigen anpassar sig till Jesus eller till den här världen. Ordet ”conform” dyker upp igen i Fil 3:10 och översätts på svenska med att ”bli lik”. Paulus säger att vi ska bli lik honom i en död med honom. Ändamålet med vår tro är att bli lika Jesus. Då är vi relevanta. Vi fungerar i enlighet med syftet.

Tyvärr tror jag att det i svensk kristenhet finns en hel del andra syften och ändamål. Jag hörde en välkänd predikant säga för några år sedan att om kyrkan bara presenterar Jesus på ett ”relevant” sätt (per definition: ett lämpligt och passande sätt) så skulle alla ville tro på honom. Då tänkte jag att Jesus måste ha ändrat sig en hel del sedan han gick på jorden och även sedan den första församlingens tid. Om relevant innebär att alla människor utanför kyrkan ska tycka om de kristna och vad vi säger/gör så var varken Jesus eller hans lärjungar (inkl Paulus) särskilt ”relevanta” för sin tid. Varken deras budskap eller metoder var ”relevanta” (= anpassad till dåtidens kultur och omgivning).  När vi pratar om att vara relevanta, menar vi att vara ändamålsenliga och fungera i enlighet med Guds syften så som det är nerskrivet i Guds ord eller menar vi att vara anpassade efter omgivningen och kulturen? Paulus´ förkunnelse och den kristna tron krockade fullständigt med den sekulariserade kulturen i Rom och Korint. Men Paulus förväntade sig att de nya troende skulla anpassa sig till Jesus och inte tvärt om. När Paulus inför Agrippa förklarar varför man vill döda honom, säger han: Jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judeen och sedan ute bland hedningarna, att de skall ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen. Därför grep judarna mig i templet och försökte döda mig (Apg 26:20-21). Det budskapet är aldrig särskilt ”relevant” (anpassad) utan det sticker alltid i hjärtat. Jag tror att vi har ändrat inte bara metoderna utan även innehållet i budskapet i vår tid.

Hur relevant var Jesus? Om vi likställer relevant med att vara omtyckt av världen så var han inte särskilt relevant. Det var inte få gånger de tog upp stenar för att döda Jesus, knuffa honom utför en klippa etc. Jesus säger att världen hatade honom därför att han vittnade om att deras gärningar var onda (Joh 7:7, Joh 15:18,24). Han säger vidare att den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att han inte ska bli avslöjad (Joh 3:20). Likväl påstår vissa att alla vill komma till Jesus och tro på honom om bara kyrkan förmår vara relevant. Jesus säger att det är just det faktum att han har tagit oss ur världen som gör att världen hatar oss (Joh 15:19). Om relevant innebär att vara anpassad efter nutidens strömningar, kultur och tid för att så många som möjligt ska tycka om oss och vill vara med oss, så var Jesus, Stefanus och alla lärjungarna som dog martyrdöden misslyckade människor som inte hade lärt sig att vara relevanta (anpassade) för sin tid. Det är just det faktum att vi som kristna skiljar oss så starkt från nutidsmänniskan (i moral, uppfattning, livsstil, värderingar etc) som gör att vi blir hatade. Jesus säger om sina lärjungar i sin bön till Fadern: Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen (Joh 17:14).

Det är först med detta som bakrgund som jag tycker att debatten om att vara relevant blir relevant. Att vara relevant är att vara ändamålsenlig och lämplig för det man är kallad till. Vad är församlingen kallad till? Att verka trons lydnad, att göra lärjungar av alla folk. Hur gör man detta på ett ändamålsenligt (relevant) sätt? Eftersom den första församlingen lyckades i detta uppdrag så vill jag påstå att den var väldigt relevant, trots stark förföljelse och motstånd från folk.

Vad var nycklarna till att vara relevant i den första församlingen? När vi läser Apg så ser vi att det var vissa saker som känneteckande dem:

1) De var fyllda med den Helige Ande (Apg 2:4; 4.8, 31; 6:3, 5, 10; 7:55; 9:17, 10:44; 13:9, 52; 19:6). Det står i Apg 11:24 att Barnabas var en god man, uppfylld av den helige Ande och tro. Och en stor skara människor fördes till herren.

2) De var brinnande (Apg 18:25). De var passionerade i sin kärlek till Jesus, varandra, Guds ord och de förlorade.

3) De var frimodiga och vittnade och delade sin tro överallt (Mark 16:20; Apg 4.29-31; 9:27-28; 14:3; 28:31). Det står att Paulus var fullt upptagen med att predika och vittna (Apg 18:5).

4) De hade varit med Jesus (Apg 4:31). De avsatte tid till att lära känna Jesus. Det hjärtat är fullt av det talar munnen. En del kristna verkar vara mer fulla av Melodifestivalen, Idol, Eurovision Song Contest, sport och allt annat än Jesus. Sedan ursäkter man sig med att man vill vara ”relevant” genom att känna till allt som händer i populärkulturen för att kunna ”relatera” till nutidsmänniskan.

5) De hade en stark gemenskap och var mycket tillsammans (Apg 2:42-46; 5:12)

6) De var fulla av tro (Apg 6:5; 11:24). Inte en tro på sig själv eller sina förmågor utan en stark, levande tro på Jesus.

7) De älskade Guds ord (Apg 2:42; 17:2, 18:24, 28).

8) De upplevde ständigt tecken, under och mirakel (Apg 2:43; 5:12; 6:18; 8:5-14; 9:33-42; 11:21; 13.11-12)

9) De var ständigt övernaturligt ledda av den helige Ande (Apg 8:26-40; 9:10-18, 10:1-24; 16:9-10)

Resultatet av allt detta var att många kom till tro och lades till församlingen, trots hård motstånd och förföljelse. Pratet i Väst om att vara relevant är en irrelevant sak i länder där man har väckelse (ex Kina). Jag tycker att vi kan ta upp detta samtalet mer på allvar när vi har blivit lika relevanta som den första församlingen. Om det är så att vi är fyllda med Guds Ande, brinnande, har varit med Jesus, är frimodiga och vittnar överallt, har en stark gemenskap i församlingen, älskar Guds ord, är fulla av tro, ser tecken under och mirakel och är ledda av den helige Ande och fortfarande inte lyckas nå nutidsmänniskan, då kan vi ta ett allvarligt samtal om att vara relevant.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.