Buck Hudson

Buck Hudson

Söndag 31 juli kl 11.00 har vi vår uppstart på en intensiv och händelserik höst där Gud vill göra mycket i och genom våra liv. Vecka 31 (1-7 augusti) blir vår bön- och fastevecka som avslutas med ett besök av Buck Hudson fre-sön. Vi tror Gud om en profetisk inriktning för framtiden. Vi har bön varje morgon kl 09.00 och varje kväll kl 19.00. Jag uppmanar alla att anstränga sig mer än normalt för att vara med på bönesamlingarna. Det kommer att förlösa en större förväntan på Gud och det han vill göra när Buck Hudson sedan kommer. Han kommer inte för att klia oss i öronen med en häftig uppnebarelse utan är där för att utrusta oss alla till att tjäna Gud och vår stad. Låt det vara din attityd när du kommer för att höra honom den kommande helgen. Jag uppmanar alla att ta en eller flera dagar i fasta och i att söka Gud den kommande veckan inför det han vill göra i vår församling och genom den för att beröra Flen.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.