Välkommen till
Församlingen Sion

Församlingen Sion i Flen är en lokal församling bestående av alla åldersgrupper och olika nationaliteter.

VAD VI GÖR

Verksamhet

Att göra varje man redo och utrustad för varje gott arbete.

barnen

Söndagsskolan

Barnen är viktiga ! Jesus sa “Låt barnen komma till mig“. Varje söndag har vi Söndagsskola för barnen mellan 4-12 år. 

Vi har två grupper som är indelade efter ålder. Äventyrarna är för de som är 4-8 år och Bible Trackers för de som är 9-12 år. Här blandas sång, drama, roliga lekar med bibelkunskap.

Miniature sion enfant

Kids on fire

Vi har också en grupp för dig som är 10-12 år som heter Kids on Fire. De träffas varannan torsdag  på övervåningen i kyrkans lokaler. 

Varannan gång har vi olika lekar och varannan gång har vi Bibelläsning, samtal och bön. Vi avslutar alltid med fika. Vi har även utflykter ibland till olika platser som till exempel skogsvandring eller äventyrsbad. Precis som övriga aktiviteter är även detta öppet för alla, även icke medlemmar. 

Sion ungdomar

Ungdomar

För dig som är tonåring finns Mötesplatsen, där ungdomar träffas varje fredag kl 19 : 00 för att få del av gemenskap med andra kristna. 

Syftet med våra samlingar är att möta Gud, lära känna varandra och ha roligt tillsammans. Vi har ungdomsmöten, team resor, aktiviteter som främjar gemenskap och evangeliserar på olika platser. Vi samarbetar även med andra församlingar och ungdomsgrupper. 

hemgrupper-2

Hemgrupper

Vi träffas också i hemmen varje eller varannan vecka i olika hemgrupper. Hemgruppernas syfte är framför allt omsorg, socialt liv och att hjälpa alla människor att bli utgivande.

Ofta inleds samlingarna med fika och övergår sedan till samtal över ett Bibelord eller ett tema. Kanske har någon ett vittnesbörd eller så behöver någon förbön. Hemgrupperna är öppna för alla.

Du är varmt välkommen att ta del av gemenskapen i församlingens hemgrupper!

Bonemote

Bönmöte

Vi tror på en Gud som hör och som svarar på bön! Därför har vi bön varje vardag kl 9:00 och på söndagar kl 9:30 och kl 18:00 första söndagen varje månad. 

Du är varmt välkommen att delta på dessa samlingar. Vidare säger jag er : Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” Matteus 18 : 19 – 20 

Varje söndag kl 11:00

Söndagsgudstjänster

Vi har Söndagsgudstjänst varje söndag kl 11:00, då har vi också Söndagsskolan och fika efter mötet. Våra samlingar är präglade av glädje, lovsång och vittnesbörd där någon berättar om vad Gud gjort i deras liv. Pastor Daniel Steen eller någon annan av församlingens predikanter predikar. Är du i behov av förbön ber vi gärna för dig. Utöver detta kommer ibland gästande talare. Kom och var med!

PASTORS

Pastors ord

Daniel och emelie steen

Församlingen Sion i Flen bildades 1987 och är en frikyrka kopplat till Trosrörelsen. Vi är en mångkulturell församling som möts varje söndag kl 11.00 till gudstjänst för lovsång, gemenskap och för att höra Guds ord predikas. 

Vi har ett levande ungdomsarbete. Ungdomarna möts varje fredag kl 19.00. 10-12 åringarna möts varannan torsdag kl 18.30. 

Välkommen att besöka oss !