Daniel den 15 september, 2011

Det kan finnas stor ensamhet i en församling precis som folk i en familj kan känna sig ensamma. Ofta vet vi inte hur vi ska bygga en familjekultur i församlingen eftersom det så ofta inte fungerar i den egna familjen. Många av oss kommer från dysfunktionella familjebakgrunder och vi har inte lärt hur man uppför sig som […]

Fortsätt läsa Att fungera som familj