De två viktigaste frågorna i livet  är Vem är jag? och Vart är jag på väg? Detta är avgörande för vår identitet och mål i livet.  Vi svarar på frågorna utifrån de bilder som redan tidigare formats och nu finns djupt inom oss. Hur vi besvarar dessa frågor avgör sedan hur vi reagerar på omständigheter i livet. Identitet är vår uppfattning om oss själva. Grundfrågan i Vart är jag på väg handlar om: Varför finns jag? Vad ska jag göra? Det har att göra med vår uppfattning om vår funktion och betydelse här på jorden. Kursen för vuxenlivet bestäms genom den överföring av identitet och livsmål som sker i barndomen. Gud vill besvara dessa frågor men vi har låtit Satan besvara dem genom omständigheter och människor omkring oss. Gällande identitet säger han. Du är värdelös och ett misstag. Det är fel på dig. Gällande livsmål säger han: Du är misslyckad och det finns ingen mening med ditt liv. Du räcker inte till, kommer aldrig att klara av det. Ingenting fungerar för dig. Du kommer att misslyckas.

När vi som vuxna låter andra besvara dessa frågor, hamnar vi i avgudadyrkan. Vi gör dessa personer till ”gud” i våra liv som får tala om vem vi är. Endast Gud får definiera min identitet och livsmål. Allt fienden behöver göra för att ta kontrollen över våra tankar, känslor och handlingar, är att hitta ett redskap som kanske till och med oavsiktligt förmedlar ett budskap som förbannar vår identitet. När vi låter andra bestämma vår identitet och livsmål, hamnar vi i avgudadyrkan. Vi måste låta Gud tala in i våra liv vem vi egentligen är.

Du kan inte förlåta en person om du inte först frågar Gud vem du är, låter honom besvara frågan och tar emot hans kärlek till dig.  Frågan om förlåtelse handlar alltid om vår identitet. Det går inte att förlåta en som fortfarande är en avgud i våra liv. Oförlåtelse är avgudadyrkan. Man ger en person fortsatt rätt att tala om vem man är och forma ens identitet. Vi måste upphäva deras rätt att uttala sig om vår identitet för att kunna förlåta från hjärtat. Rädsla binder själen och blockerar sann öppenhet och förlåtelse.  Hat och ilska har sina rötter i rädsla. Vi måste upphäva den rätt vi omedvetet har gett andra att döma om vår identitet och livsmål.

De flesta får innan de når vuxen ålder utstå oräkneliga tillfällen när deras närstående  förbannar deras identitet; inte nödvändigtvis bara genom negativa ord men också genom brist på bekräftelse eller välsignelse. Det bygger upp ett tjockt skyddande skal som även stänger ute Guds kärlek. Har man blivit djupt sårad och inte fått en välsignad identitet som barn, så bygger man murar får att inte bli sårad igen men det stänger också andras kärlek ute från våra hjärtan. Man kan bara ta emot kärlek när skyddsmuren mot andra människor rivs ner. Skalet skapar ett motstånd mot Guds kärlek som man inte är medveten om.  Man kan ropa om hjälp, kärlek och helande när man egentligen står emot kärleken på grund av skalet som finns runt hjärtat.

Rädsla är en känsla som hindrar Guds kärlek att tränga igenom skalet av motstånd.  Bibeln säger att om vi inte älskar vår broder så kan vi inte heller älska Gud (1 Joh 4:20). Det är även så att en person som har oförmåga att ta emot kärlek från människor, kan heller inte ta emot kärlek från Gud. Rädslan hindrar honom. Vägen till helande för ett sargat hjärta går via att ta en enorm risk: Att riva ner muren och öppna sitt hjärta för människor i en trygg miljö.  Fruktan för att bli förkastad, avslöjad eller gjort till åtlöje kan avskräcka oss från att ta detta steg.

Vi har flera generationer med hårda hjärtan som har utvecklat tjocka skyddande skal runt sina hjärtan.  Som ett resultat har vår kultur bytt värderingar: från att leva självuppoffrande till att leva själviskt.  Målet med de flestas liv idag är helt enkelt att undvika smärta.

Många föräldrar har tappat bort och inte fört vidare Guds budskap angående identitet och livsmål (engelsk ”purpose”) till sina barn. Välsignelse över identiteten förmedlar Guds härlighet, en känsla av värdighet, att vara accepterad och värdefull. Förbannelse över identiteten förlöser en känsla av skam. Profeten Jeremia förmedlar en känsla som många känner igen sig i: Livet rinner iväg och försvinner medan man plågas av skam.

Jer 20:18 Varför kom jag ut ur moderlivet för att se möda och bedrövelse och se mina dagar försvinna i skam?

Jer 3:24 Men allt ifrån vår ungdom har skammens gud ätit upp frukten av våra fäders arbete, deras får och nötboskap, deras söner och döttrar.

Jeremia talar om skammens gud som äter upp frukten av vårt arbete. Han säger att det blir ingen frukt av våra liv om skammens gud får härja fritt. Skammens gud är djävulen, ett bra namn för honom. Skam är en känsla av att sakna värdighet. Man känner sig värdelös och inte accepterad. Satan vill vältra skam över oss genom förbannelse. Skam är ett djupt själsligt sår som orsakas av förbannelse över vår identitet. Det är en känsla att det är något fel på oss personligen.  Det är inte detsamma som skuld som bygger på saker man har gjort.  Skam är även en känsla av att ha ovanligt många brister, att känna sig oduglig, annorlunda och isolerad från andra. Det är en känsla att inte passa in.

Skam kommer huvudsakligen genom förbannelse över identiteten från viktiga personer i ens liv, särskilt förälder. Det kan vara förkastelse, förakt, kommentarer, orättvisa bestraffningar, försummelse mm.  När identiteten blir förbannad så kommer en rädsla att inte bli tagen på allvar eller att lämnas ensam. Varje gång vi hålls ansvariga för och känner oss skyldiga för saker som ligger utanför vår kontroll, så lastas skamkänslor på oss. Det kan finnas oskrivna regler i en familj som ger barn en känsla av skam. Till exempel:

–          Gör aldrig fel. Ha alltid rätt och gör alltid rätt. Perfektionism styr familjen.

o       Du måste hela tiden ha full kontroll över alla känslor och omständigheter

o       Om man blir arg, lägger man skulden på andra. Föräldrar lägger skulden på barnen

o       Det är fel att behöva något. Var dig själv nog

o       En livsstil av förnekelse skapas där man gömmer alla felaktiga upplevelser inom sig

o       Allt som är fel måste gömmas undan och hållas hemligt

o       Erkänn aldrig ett fel och vis dig aldrig sårbar

o       Lita inte på andra. Relationer är opålitliga

Skam skapar komplicerade system för att hålla skenet  uppe och dölja vårt verkliga liv för andra. Det får oss att maskera och gömma undan för andra det som inte är perfekt. Eftersom kristna ska vara ”helgade” drivs de av skam, inte av Gud, att maskera och gömma undan allt som inte är helgat. Skam i en kristen människas liv hindrar andra från att se Jesus i oss och att lära känna honom. Skam gör att man blir oerhört fokuserad på sig själv. Man fokuserar på lerkärlet istället för Guds härlighet som finns inom kärlet. När ett starkt ljus lyser inne i lerkärlet, blir det genomskinligt och alla sprickor, jack och skavanker blir synliga. Om vi då fokuserar på kärlet så kommer rädslan för att skavankerna ska avslöjas driva oss till att skyla över kärlet. Då göms ljuset också. När vår fokus är på Jesus så flödar smörjelsen och den Helige Ande genom oss. När fokus hamnar på oss så försvinner härligheten och smörjelsen.

Skam leder till missbruk, beroenden och ett starkt behov att vara behövd. Några lögner som ger näring åt skam är:

–          Det är fel att behöva något eller be om en tjänst

–          Jag ska aldrig tillåta mig själv att göra fel

–          Jag måste ha perfekt utseende för att gå utanför dörren

–          Det räcker inte att göra mitt bästa

–          Män ska inte gråta och uttrycka känslor

–          Jag finns bara till för att bli utnyttjad av män (om man är kvinna)

–          Jag måste vara en perfekt människa som inte är till besvär för andra, som gör aldrig någon besviken, som inte står i skuld till någon, som bara låter andra se det som är inövat och perfekt och som gör allt perfekt första gången

–          Jag kan bara få högsta betyg i skolan, annars är jag dålig

När man har skam så har man en så stark förnekelse och så effektiva system för att hålla skenet uppe att man inte ens inser att identiteten är förbannad och att skammen finns. Andra kan inte identifiera sig med den här känslan annat än som ett behov av att vara oberoende och sig själv nog.

Några symptom på att skam finns:

–          Ilska när man inte har kontroll på omständigheterna

–          Rädsla för att uppleva känslor eller tappa behärskningen

–          Svårighet att säga nej till människor

–          Rädsla för att misslyckas

–          Depressioner

–          Tvångsmässig synd

–          Behov av att lyckas för att känna sig värdefull eller accepterad

–          Isolering och svårighet att få vänner

–          Man undviker att erkänna behov för andra

–          Svårigheter att be om hjälp eller tjänster

–          Rädsla och obehag i en mindre grupp. Man vill antigen vara ledaren eller så drar man sig undan och är inte aktivt med i gruppen

Fruktan är kraften som håller det skyddande skalet runt hjärtat på plats och som hindrar oss från att uppleva frihet i Kristus.  Rädsla får själen ur balans och får oss att glömma Gud. Då börjar man kämpa i egen kraft för att försöka lösa sina problem och bli kvitt rädslan. När själen får frid, blir man fri att relatera till Gud och låta Jesus göra sitt verk i en.

Jesus tog vår skam

Heb 12:2    Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Jesus utstod lidande för vår skull och tog vår skam på korset. Därför kan vi med frimodighet tro att vi kan stå inför honom utan skam (om vi lever för honom).

Fil 1:20  Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt skall stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid skall av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör.

1 Joh 2:28     Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.

Joel 2:26-27    Ni skall äta och bli mätta, och ni skall lova HERRENS, er Guds, namn, hans som har handlat så underbart med er, och mitt folk skall aldrig mer komma på skam.

Ni skall förstå att jag är mitt i Israel, att jag är HERREN, er Gud, och ingen annan. Och mitt folk skall aldrig komma på skam.

 

Den som tror (förtröstar) på honom är fri från skam

1 Pet 2:26     Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.

Rom 10:11  Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam.

Rom 9:33   så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam.

Elisabeth bryter ut i lovsång till Gud. Hon hade länge känt att något var fel på henne eftersom hon inte kunde få barn. Andra föraktade och såg ner på henne. När Gud välsignade henne och gjorde ett mirakel, säger hon:

Luk 1:25    ”Detta har Herren gjort med mig, när han såg till mig och tog bort min skam bland människor.”

 

Skam kommer över våra fiender

Sanningen är att det är djävulen som ska stå där med skam. Han vill lägga sina skamkänslor över på oss.

Kol 2:15     Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.                     

Bilden är hämtad från en segerrik herres triumftåg, i vilket krigsfångarna förevisades, där de nakna gick före fältherrens vagn och fick skämmas.

Mika 7:10    Min fiende skall se det och täckas av skam, han som sade till mig: ”Var är nu HERREN, din Gud?” Mina ögon skall se på honom, hur han trampas ner som smuts på gatan.

Jer 20:11   Men HERREN är med mig som en mäktig hjälte. Därför skall mina förföljare komma på fall och inte bli mig övermäktiga. De skall stå där med stor skam, ty de har handlat utan förstånd. De skall drabbas av evig vanära, som ej skall glömmas.

Jes 41:11    Se, alla som hatar dig skall komma på skam och blygas. Dina motståndare skall bli till intet och förgås.

 

Löften till oss

Om du har varit plågat av skam så har Guds ord underbara löften till dig:

Jes 61:7     r er skam skall ni få dubbelt igen, och de som förödmjukades skall nu jubla över sin del. Därför skall de få en dubbel lott i sitt land, evig glädje skall de få.

Jes 54:4    Frukta inte, ty du skall inte komma på skam, blygs inte, ty du skall inte bli förödmjukad. Nej, du skall glömma din ungdoms skam, och ditt änkestånds förakt skall du inte mer komma ihåg.

Jes 50:7    Herren HERREN skall hjälpa mig, därför behöver jag inte skämmas, därför gör jag mitt ansikte hårt som sten. Jag vet att jag inte kommer på skam.

Jes 45:17   Men Israel blir frälst genom HERREN med en evig frälsning. Aldrig i evighet skall ni komma på skam och behöva blygas.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.