Daniel den 2 december, 2017

Söndag 1 advent kl 11.00 får vi återigen besök av Mats Nordén från Citykyrkan Västerås. Välkommen till gudstjänstfirande och gemenskap med jul fika efteråt. Kl 17.00 har vi en samling med Mats Nordén. Den är öppen för alla, även de som inte är medlemmar eller har en ansvarsroll i församlingen. Välkommen!

Fortsätt läsa Adventsgudstjänst med jul fika