Daniel den 16 maj, 2013

I am a church member. I will seek to be a source of unity in the church. I know there are no perfect pastors, staff, or other church members. But neither am I. I will not be a source of gossip or dissension. One of the greatest contributions I can make is to do all […]

Fortsätt läsa A church member

Daniel den 22 februari, 2013

Megachurch Pastor: Many Christians Unknowingly Worshipping Idols (Charisma Magazine) Pastor and author of the widely popular book Not a Fan, Kyle Idleman continues to challenge what it means to be a committed follower of Christ. In his new book, Gods at War: Defeating the Idols That Battle for Your Heart, he examines idol worship—the greatest, […]

Fortsätt läsa Many Christians Unknowingly Worshipping Idols

Daniel den 17 november, 2011

De två viktigaste frågorna i livet  är Vem är jag? och Vart är jag på väg? Detta är avgörande för vår identitet och mål i livet.  Vi svarar på frågorna utifrån de bilder som redan tidigare formats och nu finns djupt inom oss. Hur vi besvarar dessa frågor avgör sedan hur vi reagerar på omständigheter […]

Fortsätt läsa En upprättad identitet

Daniel den 15 september, 2011

Det kan finnas stor ensamhet i en församling precis som folk i en familj kan känna sig ensamma. Ofta vet vi inte hur vi ska bygga en familjekultur i församlingen eftersom det så ofta inte fungerar i den egna familjen. Många av oss kommer från dysfunktionella familjebakgrunder och vi har inte lärt hur man uppför sig som […]

Fortsätt läsa Att fungera som familj

Daniel den 25 augusti, 2011

Jag håller på nu att gå igenom gamla pärmar i Sion och hittade idag en intervju med Roger Larsson från 1997. Eftersom jag tycker innehållet är mer aktuellt nu än då, återger jag det här. Intervjun gjordes på sommarkonferensen i Byske. Hur vill du beskriva det andliga läget i Sverige just nu? Förvirring, ett förfall […]

Fortsätt läsa Ord för Sverige