Församlingen Sion i Flen är en lokal församling bestående av alla åldersgrupper ocholika nationaliteter. Vår önskan är att församlingen skall vara en plats där människor får ett levande möte med Jesus, ett möte som förvandlar, ger hopp, tro och en ny inriktning i livet.

Vi strävar efter att vara en varm, inkluderande gemenskap som är grundat i kärleken till Jesus, till andra människor och till Guds ord, Bibeln. Alla är välkomna att besöka våra gudstjänster och sammankomster för att få veta mer om vilka vi är men mest av allt, vem Jesus är och vad han kan göra.

Förutom gudstjänster på söndagarna, bedriver vi barn- och ungdomsarbete, mission, förskola och grundskola F-9. Läs mer om detta nedan! Du är välkommen att komma förbi eller slå en signal till vår pastor för att få veta mer om oss och kristen tro.

Läs mer om:

Söndagsgudstjänster

Vi har Söndagsgudstjänst varje söndag kl 11:00, då har vi också Söndagsskolan och fika efter mötet. Våra samlingar är präglade av glädje, lovsång ofta berättar någon vad Gud gjort i deras liv. Pastor Daniel Steen eller någon annan av församlingens predikanter predikar. Är du i behov av förbön ber vi gärna för dig. Utöver detta kommer ibland gästande talare och håller flera möten under en period. Kom och var med!

Bön

Vi tror på en Gud som hör och som svarar på bön! Därför har vi bön varje vardag kl 9:00 och på söndagar kl 9:30 och 19:00. Vi har också bönenatt varje fredag kl 22:00. Du är varmt välkommen att delta på dessa samlingar.

Hemgrupper

Vi träffas också i hemmen varje eller varannan vecka i olika hemgrupper. Hemgruppernas syfte är framför allt omsorg, socialt liv och att hjälpa alla människor att bli utgivande. Ofta inleds samlingarna med fika och övergår sedan till samtal över t ex. söndagens predikan eller ett tema. Kanske har någon ett vittnesbörd eller så behöver någon förbön. Hemgrupperna är öppna för alla.

Du är varmt välkommen att ta del av gemenskapen i församlingens hemgrupper!

Söndagsskola

Barnen är viktiga! Jesus sa ”Låt barnen komma till mig”. Varje söndag har vi Söndagsskola för dig som är barn mellan 4-12 år. Vi har två grupper som är indelade efter ålder. Äventyrarna är för de som är 4-8 år och Bible Trackers för de som är 9-12 år. Här blandas sång, drama, roliga lekar med bibelkunskap.

Kids on Fire

Vi har också en grupp för dig som är 10-12 år som heter Kids on Fire. De träffas varannan torsdag  på övervåningen i kyrkans lokaler. Håll utkik i På Gång för att se vad som händer härnäst.

Mötesplatsen

För dig som är tonåring finns Mötesplatsen, där ungdomar träffas varje fredag kl 19:00 för att få del av gemenskap med andra kristna, få ett levande och förvandlande ord som funkar i vardagen. Inte så sällan slutar kvällen med godis, chips och lekar.

Lärjungaträning

Du som är tonåring är också välkommen till Lärjungaträning varannan måndag. Varannan gång är det hos Geoff och Hanna Makubuya och varannan gång hos Daniel och Emelie Steen. Där får du träna dig mer att bli en Jesu lärjunge som tar hans budskap till världen.

Agapegruppen Agapegruppen

Oavsätt om du är hungrig eller slagen, ensam eller förlorad, full av så finns en plats för dig här hos oss. Vi finns på stan, vi bjuder in dig till oss och ibland bjuder vi på mat eller hjälper dig med kläder. Vi finns här för dig! Vi kallar vårt arbete för Agapegruppen.

Agape betyder kärlek och i klassisk grekiska innebär det att älska människor oförbehållsamt. Agape står också för Guds kärlek till människor, och hur människor ska älska Gud och varandra. Den latinska motsvarigheten är caritas; den oegennyttiga kärleken uttryckt i handling. Och det är just det Agapegruppen handlar om. Välkommen att vara en del av oss!

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.