Sion är en evangelisk och karismatisk församling vars tro utgår från att Bibeln är rättesnöret och grunden för troslära och kristet liv. Församlingen står för en klassiskt grundad trosförkunnelse i enlighet med de urkristna bekännelserna om Fadern, Sonen och Den Helige Ande.

Vi tror…

 • Att bibeln är Guds ofelbara och verbalinspirerade ord och rättesnöret för tron på Honom.
 • Att det finns en allsmäktig och suverän Gud, som är skapare av himmel och jord, evigt existerande i tre personer: Fader, Son och helig Ande.
 • På vår Herre Jesu Kristi gudomlighet, hans jungfrufödelse, hans syndfria liv, hans under, hans ställföreträdande och försonande död genom att utgjuta sitt blod på korset där han tog vår synd och bar våra sjukdomar, hans kroppsliga uppståndelse, hans uppstigande till Faderns högra sida och hans personliga återkomst i ära och härlighet.
 • Att endast genom Jesus kan en människa ha gemenskap med Gud och få evigt liv.
 • Att människan är andligt död genom sina synder och till sin natur korrumperad och oförmögen att frälsa sig själv. Därför är pånyttfödelsen genom den helige Ande en absolut nödvändighet för den förlorade och syndfulla människans frälsning.
 • Att frälsning ges fritt och för intet i namnet Jesus.
 • Att den troendes dop i Faderns, Sonens och den helige Andes namn sker genom nedsänkning i vatten efter avlagd trosbekännelse. Att dopet i den helige Ande åtföljs av tungotal som första tecken och vidare andlig kraft i offentligt vittnesbörd och tjänst.
 • På de dödas uppståndelse både frälsta (pånyttfödda) och förlorade (opånyttfödda). För de frälsta kommer en uppståndelse till evigt liv, för de förlorade en uppståndelse till evig dom.
 • Helande och befrielse genom namnet Jesus och att Gud kan och vill göra under i människors liv.
 • Att Gud hör och svarar på bön.
 • Att Jesus snart ska komma tillbaka för att hämta dem som väntar på Honom hem till himmelen. De som dött i Kristus ska uppstå och de som lever ska ryckas honom till mötes. Vi ska sedan för alltid få vara hos Honom.

Läs mer..

Kommentering avstängd.